Завръщане на бирата „Братя Прошекови“

Отпийте глътка от историята на София! Бира Братя Прошекови – придворенъ доставчикъ от 1884г.

През 2017 г., се възобновява производството на Бира „Братя Прошекови“, по случай 170 години от рождението на инж. Иржи (Георги) Прошек.

Реклама на бира "Братя Прошекови"

Производството на придворното пиво се извършва по оригинална семейна рецепта, запазвайки характерните вкусови качества на питието.

Лимитираната крафт-бира „Братя Прошекови“ можете да намерите в заведения, магазини или чрез дистрибутора www.meik98wines.com

Снимка на бирата Братя Прошекови

Written by