Улица Братя Прошек в софийския квартал Овча купел-2

С решениe  No. 16 от 12.01.2012 г.  Столичният общински  съвет  даде на безименни  улици в  ж.к. „ Овча купел”

имената на първите eвропейски архитекти и инженери, изградили София:
Братя Прошек,  братя Бартел,  Ликурго Амадей,
Вацлав Роубал,  Карл Трънка  и  Николай Копиткин


Трябва да отдадем нужното уважение на  общинския съветник

доц. Вили Лилков – зам. предеседател на СОС, за последователните усилия,  с които проведе своята благородна идея за популяризиране на делото на първостроителите   на  следосвобожденска София
и  внесе съответните обосновани предложения в СОС.

Written by

Прошек