Представяне на филма в Пловдив и в София

Пловдивски университет “ Паисий Хилендарски “ 09.05.2011г.   и     Народно читалище “ Славянска беседа – 1880 „

Written by

Прошек