Отпийте глътка от историята на София! Бира Братя Прошекови – придворенъ доставчикъ от 1884г. През 2017 г., се възобновява производството на Бира „Братя Прошекови“, по случай 170 години от рождението на инж. Иржи (Георги) Прошек. Производството на придворното пиво се извършва по оригинална семейна рецепта, запазвайки характерните вкусови качества на питието. Лимитираната крафт-бира „Братя Прошекови“ Continue Reading...